katenamn

Psykodrama

Psykodrama är en aktiv form av gruppterapi som inspirerats av spontan teater. Deltagarna får med hjälp av terapeuterna och gruppen spela upp, kartlägga och bearbeta problematiska situationer i livet. Våra olika roller i samspelet människor emellan kan åskådliggöras och analyseras på psykodramascenen. Vi kan finna resurser som är värda att utveckla. Man kan avslöja dåligt fungerande roller – ofta inte medvetna – som behöver förändras. Vi kan använda vår kreativitet och spontanitet för att i aktion utveckla och träna nya och mera välfungerande roller. Våra roller har som regel en historia. De tidigaste – och ofta de viktigaste – utvecklades tidigt i samspelet med de viktiga personerna under vår uppväxt. I ett psykodrama kan man behöva iscensätta de tidiga erfarenheter som alltjämt hindrar oss i våra vuxna liv.

Karakteristiskt för psykodrama är att vi utforskar vad som händer mellan människor i ögonblick under handling. Aktionen leder spontant till att känslor och kroppsminnen kommer till uttryck. Vad som händer på scenen blir tydligt och åskådligt. Man lär sig och minns bättre vad man gör än vad man bara talar om.
Den viktigaste tekniken i psykodrama är rollbytet. Det innebär att på scenen ta en annan roll än sin egen, t.ex. rollen av en viktig person i ens liv, vilket ibland kan vara en omvälvande upplevelse och en ny erfarenhet av empatisk förståelse.
Psykodramatisk aktion kan användas till exponering för känsloladdade, eventuellt ångestfyllda situationer, som på scenen kan konfronteras och hanteras med större trygghet.

Modern forskning om anknytning, om samspelet mor-spädbarn liksom upptäckten av hjärnans spegelneuron och deras betydelse för inlärning och mänskligt samspel är i god överensstämmelse med arbetssättet inom psykodrama. Metoder från psykodrama har också inspirerat utvecklingen inom andra former av aktiv psykoterapi såsom gestalt och KBT.

Vi som arbetar med psykodrama på mottagningen är:

Kate Bradshaw Tauvon

Psykodramaregissör (TEP)
Leg. Psykoterapeut, (gruppanalys)
Lärare och handledare i psykoterapi och
psykiatriskt behandlingsarbete
Arbetsterapeut

Sonja Nyström
Psykodramaregissör (CP)
Leg. Psykoterapeut, (gruppanalys)
Handledare
Mentalskötare

Lars Tauvon
Psykodramaregissör (TEP)
Leg. Psykoterapeut, (indiv. Psykodynamisk psykoterapi)
Leg. läkare Spec. i allmän och barn- och ungdomspsykiatri
Psykoterapihandledare

Från vänster: Kate Bradshaw Tauvon, Sonja Nyström