katenamn

EMDR – en metod vid traumabearbetning


EMDR betyder
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
 
 
Ett trauma skapas när en upplevelse av någon anledning varit så känslomässigt stark och skräckfylld att bearbetning på vanligt sätt inte sker. Det är alltså inte händelsen som sådan, utan upplevelsen av händelsen som avgör om det blir ett trauma eller ej. Vissa komponenter brukar finnas med, till exempel att händelsen är oförutsedd och plötslig, och att den väckt en rädsla att förintas eller dö. Händelser som ofta upplevs som traumatiska är till exempel naturkatastrofer, rån, övergrepp, plötslig sjukdom, olycka eller närståendes dödsfall.

Trauma:
PTSD, post traumatic stress disorder: Vanligtvis lagras minnen och känslor på olika ställen i hjärnan. När traumatiska upplevelser inträffar lagras däremot minnet och känslan av traumat på samma ställe. Det betyder att när du tänker eller förnimmer något som påminner dig om traumat, så väcks de känslor som är kopplade till minnet upp. Detta händer så snabbt att den drabbade ofta varken hinner registrera någon tanke, känsla eller koppling till traumat – plötsligt känns det bara på ett visst sätt. Ibland kan upplevelsen triggas igång så starkt av ett stimuli att det känns som traumat sker igen, det brukar kallas för att man får en flashback.

EMDR har bevisad effekt vid traumabearbetning. Det är en kraftfull metod som av många upplevs som omvälvande och känslomässigt intensiv. För många som provat olika behandlingar för symtom som härrör ur en specifik händelse blir EMDR en positiv vändpunkt.

EMDR använder sig av ett strukturerat protokollfört arbetssätt där man systematiskt steg för steg avladdar en känslostark negativ upplevelse samtidigt som hjärnan stimuleras bilateralt. Metoden upptäcktes av en slump 1987. Redan 1990 skapades EMDR-institutet och 1996 organiserades den första svenska utbildningen.

Se även www.emdr.se