katenamn
"Alla är tillsammans - ingen får trilla ner!" Foto Anna-klara Bratt
"Alla är tillsammans - ingen får trilla ner!" Foto Anna-klara Bratt

Handledning

Jag erbjuder handledning enskilt eller i grupp, på min mottagning eller i handledningsgruppens lokaler. Jag erbjuder EMDR handledning till studerande EMDR terapeuter.

Handledning kan fokuseras på konkreta ärenden, framför allt på vad som sker i relationen mellan den handledda och klienten, eller på arbetsgruppen som helhet. Det kan t.ex. vara angeläget att arbeta med svårigheter gentemot utomstående och samarbetspartners eller reda ut vad som inte fungerar som man önskar. I min roll som handledare ser jag som viktigt att uppmärksamma och förstärka positiva resurser och skapa ett tryggt klimat där var och en kan känna sig välkommen att dela med sig av tankar och känslor. Det finns möjlighet att använda både samtal och – om gruppen så önskar – aktiva metoder såsom psykodrama.

Handledning är ett utmärkt sätt att utveckla en positiv arbetsmiljö. Hos varje individ finns erfarenheter och klokhet. En grupp rymmer sammanlagt mera resurser än den mest kunniga expert. Hos flertalet av oss finns också tvivel och osäkerhet, som kan behöva vädras under trygga och accepterande former. Det visar sig ofta att man i tysthet delat samma känslor som sina gruppkamrater. Det är genom att dela både positiva och mindre angenäma saker som en grupp mognar och fungerar bättre. Alla vågar visa mera av sina resurser och kan känna ökad tillit i sitt arbete.