katenamn

Drömgrupp

Drömgruppen fortsätter vid 5 tillfällen under ht 2019.
Vi möts en gång i månaden på jämna veckor på tisdagar kl. 15.00-17.00 med start 20 augusti (dvs. 20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12)
Man får delta vid enstaka tillfällen eller varje session

Vi drömmer alla varje natt. En dröm är som en film där drömmaren står för regi och manus. Man har också sagt att en outforskad dröm är som ett brev som aldrig öppnats. Men en dröm innehåller alltid en censur för drömmaren som gör det svårt att omedelbart förstå. Sigmund Freud kallade drömmen för ”Kungsvägen till det omedvetna”. I hans efterföljd har den uppmärksammats som en spontan kreativ produkt som kan hjälpa drömmaren att förstå sig själv. Genom drömmens prestationsbefriade karaktär kan vi vara helt ärliga i synen på oss själva och våra medmänniskor.
Vi använder oss av Montague Ullmans metod (se t ex ”Använd dina Drömmar”). Drömmaren berättar sin dröm för en grupp. Varje deltagare utforskar drömmen som om det vore den egna varefter samtliga ”lämnar tillbaka” drömmen till drömmaren. Inga tolkningar är tillåtna. En drömgrupp är genom sin varma och stimulerande atmosfär en väg till personlig växt och ökad självinsikt.

Plats: Livsnycklar, Åsögatan 155, 1½ tr., 116 32 Stockholm (Södermalm)
Kostnad: 400.- per session 
För anmälan samt vidareinformation kontakta Drömgruppsledaren:
Kate Bradshaw Tauvon
Leg psykoterapeut. Lärare- och handledare i psykoterapi
tauvon@gmail.com
070 441 6312
www.tauvon.se