katenamn
Tillsammans skapar vi nya möjligheter
Tillsammans skapar vi nya möjligheter

Min utbildning

Leg. Psykoterapeut
EMDR terapeut (Certifierad)
Psychodrama TEP (Trainer, Educator, Practitioner) 
Lärar- och handledare I psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete.

Det genuina mötet