katenamn

Drömgrupp

Planerar att starta en ny grupp hösten 2018.
Gruppen kommer träffas 4 gånger. 

Vi drömmer alla varje natt. En dröm är som en film där drömmaren står för regi och manus. Man har också sagt att en outforskad dröm är som ett brev som aldrig öppnats. Men en dröm innehåller alltid en censur för drömmaren som gör det svårt att omedelbart förstå. Sigmund Freud kallade drömmen för ”Kungsvägen till det omedvetna”. I hans efterföljd har den uppmärksammats som en spontan kreativ produkt som kan hjälpa drömmaren att förstå sig själv. Genom drömmens prestationsbefriade karaktär kan vi vara helt ärliga i synen på oss själva och våra medmänniskor.
En ny drömgrupp som startades 2014 har använde sig av Montague Ullmans metod (se t ex ”Använd dina Drömmar”). Drömmaren berättar sin dröm för en grupp. Varje deltagare utforskar drömmen som om det vore sin egen varefter samtliga ”lämnar tillbaka” drömmen till drömmaren. Inga tolkningar är tillåtna. En drömgrupp är genom sin varma och stimulerande atmosfär en väg till personlig växt och ökad självinsikt.

Plats: Linnégatan 44-46 114 47 Stockholm
Kostnad: 400.- per grupp gång (icke arbetande 200.-)

För anmälan samt vidareinformation kontakta Drömgruppsledaren:
Kate Bradshaw Tauvon
Leg psykoterapeut och RPC auktoriserad handledare.
tauvon@gmail.com
070 441 6312
www.tauvon.se